Garantie

De onderstaande Garantievoorwaarden kunt hier ook als PDF downloaden.

KOOPJESHOEK

Producten die worden aangeboden in de "Koopjeshoek" van de Vintage HiFi Winkel vallen buiten elke garantie. Apparatuur in de "Koopjeshoek" wordt aangeboden met duidelijk vermelde defecten en/of beschadigingen en kunnen bijvoorbeeld nog dienen als donor-apparaat of als aanvulling op een verzameling. Aangekochte producten in de "Koopjeshoek" kunnen NIET geretourneerd worden aan de Vintage HiFi Winkel.

RETOURGARANTIE

BELANGRIJK: Tijdens de garantieperiode is het niet toegestaan geleverde apparatuur zonder toestemming vooraf van de Vintage HiFi Winkel te openen voor inspectie, reparatie of anderszins. Het zonder toestemming (onvakkundig) openen kan gevolgen hebben voor de garantie en kan het gevolg zijn dat wij geretourneerde apparatuur niet accepteren of pas accepteren na een overeengekomen vergoeding voor de veroorzaakte schade aan het product!

Alle aangeboden producten in de webshop van de Vintage HiFi Winkel worden aangeboden met ten minste een retourgarantie. Dat is wettelijk zo geregeld. Een retourgarantie houdt in dat het product binnen 14 dagen na ontvangst mag worden geretourneerd aan de Vintage HiFi Winkel. De kosten voor het retourneren komen voor rekening van de koper. Retouren worden alleen geaccepteerd door de Vintage HiFi Winkel, als het product met alle aanwezige accessoires en documentatie in de originele, onbeschadigde doos met het oorspronkelijke vulmateriaal en goed verpakt(!) wordt verzonden.

BELANGRIJK: Wij accepteren alleen retouren die via PostNL zijn verzonden!

De retourzending dient vergezeld te gaan van een volledig online ingevuld en geprint retourformulier (in uw mailbox).

UITGEBREIDE GARANTIE

BELANGRIJK: Tijdens de garantieperiode is het niet toegestaan geleverde apparatuur zonder toestemming vooraf van de Vintage HiFi Winkel te openen voor inspectie, reparatie of anderszins. Het zonder toestemming (onvakkundig) openen kan gevolgen hebben voor de garantie en kan het gevolg zijn dat wij geretourneerde apparatuur niet accepteren of pas accepteren na een overeengekomen vergoeding voor de veroorzaakte schade aan het product!

Veel producten in de webshop van de Vintage HiFi Winkel worden aangeboden met een uitgebreide garantie. Een uitgebreide garantie houdt in dat behalve een retourgarantie er ook een verlengde garantietermijn op een product van toepassing is. Een uitgebreide garantie betekent dat u een volledige garantie krijgt op het aangekochte product uit onze webshop, tenzij er duidelijke vermeld staat dat het een beperkte garantie betreft (bijvoorbeeld alleen garantie op het gerepareerde defect of onderdeel). De uitgebreide garantie geldt uiteraard niet op eventuele defecten en/of beschadigingen die reeds in de webshop zijn vermeld bij het desbetreffende product. Een uitgebreide garantie overlapt altijd de retourgarantie. Een voorbeeld: Als de termijn voor de retourgarantie (14 dagen) is verstreken op een product met 1 maand uitgebreide garantie, dan geldt er na de retourgarantie nog een resterende uitgebreide garantieperiode van 2 weken. Als er een uitgebreide garantie op een product in de webshop van toepassing is, zal dit altijd duidelijk worden vermeld. De uitgebreide garantietermijn kan dus per product verschillen, tot maximaal 12 maanden uitgebreide garantie.

REVISIEGARANTIE

BELANGRIJK: Tijdens de garantieperiode is het niet toegestaan geleverde apparatuur zonder toestemming vooraf van de Vintage HiFi Winkel te openen voor inspectie, reparatie of anderszins. Het zonder toestemming (onvakkundig) openen kan gevolgen hebben voor de garantie en kan het gevolg zijn dat wij geretourneerde apparatuur niet accepteren of pas accepteren na een overeengekomen vergoeding voor de veroorzaakte schade aan het product!

Optioneel is het mogelijk om tegen meerkosten voor elk product dat in de webshop van de Vintage HiFi Winkel wordt aangeboden, een technische revisie te laten uitvoeren. Na een technische revisie geven wij altijd een uitgebreide garantie op het product die afhankelijk van de technische revisie kan oplopen tot 12 maanden. Een en ander zal in overleg met u van tevoren worden afgesproken en schriftelijk worden vastgelegd. Een technisch gereviseerd apparaat gaat altijd vergezeld van een door ons ondertekend revisiecertificaat waarop de overeengekomen garantievoorwaarden, de garantietermijn en de uitgevoerde werkzaamheden schriftelijk zijn vastgelegd. Na een technische revisie heeft u de garantie dat uw vintage HiFi-apparatuur weer jarenlang volop muzikaal kan schitteren! Een technische revisie is ook mogelijk als u uw vintage HiFi-apparatuur NIET bij de Vintage HiFi Winkel heeft aangeschaft. U kunt bij ons altijd vrijblijvend een offerte aanvragen voor een technische revisie van uw vintage HiFi-apparatuur. Wij adviseren u graag!